home‎ > ‎

sportkanjers

 
Sportkanjers! Omdat sporten voor IEDEREEN toegankelijk moet zijn!!!!
 
 

De Sportkanjers is bedoeld voor kinderen die een (kleine) achterstand hebben

in hun sociaal-emotionele of lichamelijke ontwikkeling. Door de specifieke

werkwijze,  kunnen we meer kinderen binnen de “sport”  houden en/of krijgen.

     Zij zullen dan blijvend profiteren van de fantastische waarden  

     (bijvoorbeeld ‘elkaar helpen’) van de sport en hebben meer kansen om

      algemene sociale vaardigheden te ontwikkelen!!
 

Doelgroep:

Dit programma is bedoeld voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool, die een kleine

sociaal-emotionele achterstand (blokkade) hebben. Bijvoorbeeld:

- kinderen met een vorm van autisme- kinderen met AD(H)D

- kinderen die “extreem” niet tegen hun verlies kunnen

- kinderen die “extreem” faalangstig zijn

- kinderen die het lastig vinden in een (te) grote groep

- kinderen die alles "overschreeuwen"

 
 

 Algemene doelstelling:  Wij willen kinderen met een kleine sociaal-emotionele achterstand binnen de “sport” houden en/of krijgen.

Specifieke doelen:

- het kind leert de intrinsieke waarden (bijvoorbeeld ‘elkaar helpen’, ‘vertrouwen in elkaar hebben’,

   elkaar niet uitlachen’ en ‘respect voor elkaar hebben”) van de sport te ontdekken.

- Het kind leert om algemene sociale vaardigheden te ontwikkelen.

- Het kind maakt kennis met verschillende sporten.

    Het Sportkanjerprogramma is ontworpen als groepsaanbod .

      Groepsgrootte: afhankelijk van het kind/de kinderen.
      kosten:               Hoe meer kinderen hoe goedkoper 
 

      De lessen worden gegeven in Sporthal Lyndensteyn in Beetsterzwaag

      Denk bij de kosten eens aan het PGB.....

 

 

Door een aangepast programma, goeie begeleiding en een landelijk concept "Sportkanjers" te volgen

biedt "Karin's Fit en fun" deze groepen projectmatig aan. De insteek kan zijn dat hij of zij naar

           de verenigingen kan doorstromen maar de hoofdinzet blijft gewoon een heerlijk sportuur met veel

           lol en stiekem ook wat sociale vaardigheden en inzicht in jezelf.

 

Bij voldoende animo wordt er weer een groep gestart of een individueel lesblok

 

Voor verdere informatie over sportkanjers verwijs ik u naar http://www.sportkanjers.nl

Comments