Fit en fun diploma

Fit en fun diploma

Jouw kind mist geen enkele lichamelijke vaardigheid meer! van rollen, klimmen, kruipen, springen, zwaaien, duikelen, stuiteren, vangen, mikken, werpen, jongleren, hinkelen, huppelen, draaien, zwieren, sprinten, balanceren, enz enz... tot aan basisvormen van balsporten, gymnastische sporten en circussporten

De bedoeling is dat je rond de 20 lessen gaat volgen en al de bij het fit en fun diploma behorende vaardigheden gaat doen.

Dan is er een soort van tussentijdse score en rond de zomervakantie of kerstvakantie wordt er diploma-gesport, net zoiets als zwemmen dus!

Het eerstvolgende fit en fundiploma-moment is in 2022

Ook kan het zo zijn dat je nog wat langer nodig hebt om voor een diploma in aanmerking te komen.

Deelnemers aan de diploma-uitreiking krijgen of een diploma of een tussentijds diploma!

Momenteel zijn er 3 niveaus waar je aan mee kan doen!

Lesmoment: woensdags 15.15 tot 16.00

kosten 1 strippenkaart ( basiskaart) strippenkaart